Mgr. Anna Salajková
notářka v Mostě
 
 

SLUŽBY
 
 
  Převody nemovitostí

Notářské úschovy

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Pořízení pro případ smrti

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Ověřování a osvědčování

Obchodní korporace; zápis notářem do veřejných rejstříků

Pozůstalost

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

Nadace a nadační fondy

Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

Svěřenský fond

Společenství vlastníků jednotek
 
  (zdroj: www.nkcr.cz)  
 
     
     
 
     
 
Notářský tarif – úplné znění od 1.1.2014